Business Social Compliance Initiative

 

Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen. BSCI biedt een gemeenschappelijke gedragscode en een stappenplan aan bedrijven dat op alle sectoren en productielanden van toepassing is.

BSCI biedt bedrijven een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.

Om de juiste implementatie van de gedragscode in de toeleveringsketen te verzekeren, wordt van de deelnemende bedrijven gevraagd dat ze aan bepaalde vereisten voldoen. Deze bedrijven zien zich verplicht binnen een bepaalde duur 2/3 van hun productieketen in risicolanden bij het BSCI-proces te betrekken. 

Het systeem is gebaseerd op drie kernactiviteiten:

  • Onafhankelijke audits van werkomstandigheden in fabrieken en landbouwbedrijven
  • Workshops aanbieden aan bedrijven en hun leveranciers
  • Dialoog voeren met stakeholders zoals overheden en vakbonden
Bron: wikipedia
Meer informatie: http://www.bsci-intl.org/