Duurzaamheid en de Universiteit Utrecht

De ontwikkeling naar een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht hieraan een actieve bijdrage te leveren. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als een onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Enerzijds door middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen en het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn. 

 

Duurzame bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren systematisch gewerkt aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Er ligt vooral focus op duurzaam huisvesten, mobiliteit, energie en er is aandacht voor duurzaamheid bij inkoop en faciliteiten. Het streven is om in de eigen bedrijfsvoering de ecologische voetafdruk stapsgewijs terug te brengen. Lees meer: www.uu.nl/duurzameUU.


Voor wat betreft de Utrecht University Store is het streven om zo duurzaam als mogelijk te zijn. Op de website vind je per product  de duurzaamheidsaspecten.