Fair Wear Foundation

 

De Fair Wear Foundation is een Nederlandse organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. Het middel dat Fair Wear Foundation voor dit doel gebruikt is een gedragscode voor kledingbedrijven. Deze gedragscode is gebaseerd  op de internationaal erkende normen van de ILO.

Bedrijven die deelnemen aan Fair Wear Foundation implementeren de arbeidsnormen die in de gedragscode worden genoemd, en accepteren de controle van Fair Wear Foundation op daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.

Het merendeel van de kleding voor de Westerse markt wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden in China, Noord-Afrika en Oost-Europa. De arbeidsomstandigheden in die landen zijn vaak (nog) niet in orde: hoge werkdruk, geen leefbaar loon, kinderarbeid en onderdrukking van vakbonden zijn de meest geregistreerde klachten. Bedrijven in de kledingindustrie beseffen in toenemende mate dat ze een morele verantwoordelijkheid hebben voor menswaardige arbeidsomstandigheden. En: steeds meer bedrijven némen die verantwoordelijkheid. Voor een deel dankzij de toenemende druk van consument en media. Anderzijds groeit het besef dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een noodzaak is om in de markt staande te blijven.

Deelname aan FWF is dan een interessante optie, omdat deze organisatie beschikt over een effectieve beproefde methode om toe te zien op de naleving daarvan. Aansluiting zoeken bij Fair Wear Foundation is ook interessant voor bedrijven die reeds onder goede arbeidsomstandigheden produceren, en dat willen laten bevestigen. Bovendien is Fair Wear Foundation een breed geaccepteerd initiatief, dat wordt gesteund door Nederlandse werkgeversorganisaties in de modebranche (MODINT en Mitex), vakbonden (FNV) en ontwikkelingsorganisaties (Schone Kleren Kampagne en Novib

Bron: Modint
Meer informatie: http://www.fairwear.nl/